Certifikáty AAP

Domů 5 Autodesk Academia program 5 Certifikáty AAP

Jak získat certifikát a co je pro to třeba udělat? Je tu pár kroků, které musíme my, pedagogové a studenti udělat.

Nakopneme studentům profesní start

Ti opravdu šikovní studenti z našich AAP škol mohou zpracovat projekt a zažádat si o mezinárodně platný certifikát společnosti Autodesk, který jim deklaruje určitou úroveň schopnosti pracovat v daném SW.

Jak systém funguje?

Máme nový, roky vypilovaný systém, který už snad nemůže být lepší! Vychytali jsme mouchy a postavili certifikaci tak, abychom eliminovali zapojení studentů a maximalizovali přehled pro pedagogy. Teď už víte, v jaké fázi jsou jednotlivé certifikáty (uhrazeno – vystaveno – odesláno do školy). Manipulační poplatek za certifikát je 500 Kč (včetně DPH).
Je tu ale pár kroků, které musí student, pedagog i my provést.

Pedagog

Zadá studentům projekt

Zadáte studentům závěrečný projekt. Jakmile Vám ho odevzdají, zkontrolujete, zda dosahuje kvality na úrovni hodnocení 1 nebo 2.

Vyplní žádost

Do příslušného formuláře zadáte žádost pro každého studenta. Spolu se žádostí se vám vygeneruje VS pro každého studenta – je unikátní ke každé platbě.

Informuje studenty 
o úhradě poplatku

Studenty informujete o nutnosti úhrady manipulačního poplatku a dáte jim platební informace (máte na to od nás předem nachystaný formulář pro každého studenta). Pokud hradí certifikáty škola nebo sdružení rodičů, domluvíme se společně na dalším postupu.

Nahrání práce do systému

Nahrajte do systému výsledné studentské práce, které postupně zveřejňujeme na našich sítích a označujeme školu.

Student

Odevzdá projekt

Student odevzdává projekt svému pedagogovi ke schválení.

Uhradí manipulační poplatek

Pokud jej neuhradí škola.

C-agency

Kontrola platby

Zkontrolujeme příchozí platbu a pokračujeme dál.

Založíme účet Autodesk education

Založíme studentům účty Autodesk education, kam jim vygenerujeme elektronickou verzi certifikátu.

Vystavíme certifikát

Vystavíme certifikáty v papírové podobě a opatříme je naším ověřením.

Certifikát odesíláme koordinátorovi školy

Na jméno hlavního koordinátora přijde do školy velká obálka s certifikáty. Odesíláme je 1x měsíčně Českou poštou.

Návod pro studenty

Studentům e-mailem zasíláme návod, jak se dostat do svého nově zřízeného účtu Autodesk education (pozor – liší se od softwarových účtů) a jak si stáhnout elektronickou verzi svého certifikátu..

Máte další dotazy?

Pokud Vám je cokoli nejasné, neváhejte nás kontaktovat.